danas je 22.7.2024

Input:

Završetak postupka

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3.9 Završetak postupka

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Javni naručitelj obvezan je završiti postupak javne nabave. Postupak završava izvršnošću odluke o odabiru ili poništenju.

Odluka o odabiru postaje izvršna:

1. istekom roka mirovanja, ako žalba nije izjavljena

2. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba

3. dostavom odluke ponuditelju, ako se rok