danas je 21.9.2023

Input:

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. - suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 01.01.2021. na snagu stupa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. koji je objavljen u NN 135/2020.

 

Budući da su Zakonom o proračunu utvrđena temeljna prava i obveze proračunskih korisnika koje nastaju u postupku planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja državnog proračuna, ovim se Zakonom uređuje izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika