danas je 22.7.2024

Input:

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini

24.2.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku će biti više riječi o dugoročnom zaduživanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini, sukladno odredbama novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 1. siječnja 2022. godine.

Vlada RH može dati suglasnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za dugoročno zaduživanje najviše do tri posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. (Obrazac: PR- RAS u stupcu 5 pod oznakom AOP 001.). Navedeno ograničenje ne odnosi se na:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je Vlada dala suglasnost do 31. prosinca 2021. godine, a nisu korištene u 2021. godini
  • jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se zadužuju za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava EU do iznosa prihvatljivih troškova
  • projekte unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Vlada donijela do