Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini

10.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati i davati jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim aspektima zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada RH može dati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, najviše do tri posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (obrazac: PR-RAS u stupcu 5 pod oznakom AOP 001).

No, navedeno ograničenje se ne odnosi na:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je Vlada dala suglasnosti do 31. prosinca 2020., a nisu korištene u 2020. godini
  • jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se zadužuju za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije do iznosa prihvatljivih troškova, te
  • projekte unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Vlada donijela do 31. prosinca 2020., a koje se mogu koristiti od 1. siječnja 2021. ulaze u navedeno ograničenje od tri posto.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se zadužiti na dva načina: kratkoročno ili dugoročno.

 

Kratkoročno zaduživanje

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Treba naglasiti da za kratkoročno zaduživanje nije potrebna suglasnost Vlade RH niti ministra financija. Uzimajući u obzir ovlasti i odgovornosti čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pri upravljanju proračunskim sredstvima, može se zaključiti da čelnik jedinice donosi i odluku o kratkoročnom zaduživanju.

 

Dugoročno zaduživanje

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade RH, a na prijedlog ministra financija. Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik, gradonačelnik, župan na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade RH, a na prijedlog ministra financija.

Naime, investicija mora biti planirana u proračunu za proračunsku godinu za koju se traži

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: