danas je 22.7.2024

Input:

Zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini

10.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati i davati jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim aspektima zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada RH može dati suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, najviše do tri posto ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine (obrazac: PR-RAS u stupcu 5 pod oznakom AOP 001).

No, navedeno ograničenje se ne odnosi na:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je Vlada dala suglasnosti do 31. prosinca 2020., a nisu korištene u 2020. godini
  • jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se zadužuju za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije do iznosa prihvatljivih troškova, te
  • projekte unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje jedinicama