danas je 22.7.2024

Input:

Uvođenje službenih iskaznica u državna tijela

27.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

S razvojem informatičkog sustava i digitalizacijom usluga tijela državne uprave, te pravosudnih i drugih državnih tijela (u nastavku teksta: državna tijela), neophodno je omogućiti državnim dužnosnicima, pravosudnim dužnosnicima, te državnim službenicima i namještenicima (u nastavku teksta: zaposlenici državnih tijela) što jednostavniji i brži pristup različitim bazama podataka i aplikacijama koje koriste za obavljanje poslova, te elektronički potpis akata.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva predložio je uvođenje službene iskaznice za zaposlenike državnih tijela u vidu elektroničke, odnosno digitalne kartice kao javne isprave, koja bi sadržavala podatke o pojedinom zaposleniku državnog tijela. Također, navedena iskaznica koristila bi se i za dokazivanje statusa zaposlenika državnog tijela, identifikaciju i registraciju pri ulasku u državno tijelo, te za evidenciju radnoga vremena.

Stoga je bilo potrebno izraditi zakonsku osnovu koja će omogućiti provedbu u praksi, te je u tu svrhu donesen Konačni prijedlog Zakona o službenoj iskaznici kojim se propisuje izdavanje i korištenje službene iskaznice kao službeničke digitalne isprave, kojom zaposlenici državnih tijela dokazuju svoj službeni status i elektronički identitet, odnosno status namještenika.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o uvođenju službenih iskaznica u državna tijela.

Službena iskaznica koristiti će se kao sredstvo za pristup elektroničkim uslugama, te za aktivaciju drugih autentikacijskih ili potpisnih sredstava i potpisivanje akata za koje će korisnik službene iskaznice biti ovlašten. Također, službena iskaznica moći će se koristiti i za fizičku identifikaciju i beskontaktnu primjenu radi registracije ulaska u