danas je 22.6.2024

Input:

Upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske - mogućnosti veće uloge jedinica lokalne samouprave

28.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na postojeću zakonsku regulativu od velikog je interesa za jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Pravni položaj i pitanje upravljanja državnom imovinom uređen je Zakonom o upravljanju državnom imovinom. Predmetna tematika predstavlja jedan od ključnih interesa lokalne samouprave u perspektivi daljnjeg gospodarskog razvoja i ostvarivanja punog investicijskog zamaha jedinica lokalne samouprave. Zakon o upravljanju državnom imovinom u članku 45. uređuje pitanje raspolaganja nekretninama u korist jedinica lokalne i područno (regionalne) samouprave. Predmetnim Zakonom je propisano da s raspolaganje državnom imovinom vrši uz naknadu. Članak 45. Zakona propisuje da se nekretninama može raspolagati u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i bez naknade kad je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka,