danas je 21.5.2024

Input:

Ugovor o distribuciji

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.13 Ugovor o distribuciji

Verlag Dashöfer

"VANA“ d.o.o. iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s jedne strane,

i

"ZANA“ d.o.o.iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao distributer, (u nastavku teksta: distributer), s druge strane,

sklopili su u ______________________ dana ______________________ godine ovaj

UGOVOR O DISTRIBUCIJI

radi unapređenja prodajnog poslovanja i djelatnosti trgovine na malo

Članak 1.

Predmet Ugovora

1.1 Ovim Ugovorom Proizvođač i Distributer sklapaju sporazum o načinu prodaje robe Proizvođača na određenom teritoriju,

1.2 Proizvođač se obvezuje da će Distributeru redovito isporučivati proizvode čiju isporuku on zatraži u posebnoj narudžbi. Narudžba mora sadržavati podatke o vrsti, količini i cijeni proizvoda. Svaka isporuka temeljem narudžbe predstavlja zaseban pravni posao,

1.3 Prilikom prodaje robe kupljene od Proizvođača, Distributer je dužan postupati sukladno odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

Lista proizvoda

2.1. Proizvodi koji su predmet ovog ugovora detaljno su opisani u Dodatku 1 ovog Ugovora.

Članak 3.

Najniža cijena i količina

3.1 Ovim ugovorom strane utvrđuju najniže cijene i količine proizvoda,

3.2 Proizvođač se obvezuje da će na ugovorenom području isporučivati asortiman proizvoda iz Dodatka 1, a Distributer se obvezuje da će kupovati minimalne količine i asortiman proizvoda prema specifikaciji u Dodatku 2 ovog Ugovora,

3.3 Cijena iz narudžbe za isporuku proizvoda ne smije biti niža od one utvrđene u Dodatku 1 ovog Ugovora. Proizvođač se obvezuje da će ugovorene količine i vrstu robe isporučivati Distributeru po najpovoljnijim uvjetima u