Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o distribuciji

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.13 Ugovor o distribuciji

Verlag Dashöfer


”VANA“ d.o.o. iz ______________________, ul. ______________________kbr. ______________________, zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s jedne strane,

i

”ZANA“ d.o.o. iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________, zastupano po direktoru ______________________ , kao distributer, (u nastavku teksta: distributer), s druge strane,

sklopili su u ______________________ dana ______________________ godine ovaj

UGOVOR O DISTRIBUCIJI

radi unapređenja prodajnog poslovanja i djelatnosti trgovine na malo

Članak 1.

Predmet Ugovora

1.1 Ovim Ugovorom Proizvođač i Distributer sklapaju sporazum o načinu prodaje robe Proizvođača na određenom teritoriju,

1.2 Proizvođač se obvezuje da će Distributeru redovito isporučivati proizvode čiju isporuku on zatraži u posebnoj narudžbi. Narudžba mora sadržavati podatke o vrsti, količini i cijeni proizvoda. Svaka isporuka temeljem narudžbe predstavlja zaseban pravni posao,

1.3 Prilikom prodaje robe kupljene od Proizvođača, Distributer je dužan postupati sukladno odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

Lista proizvoda

2.1. Proizvodi koji su predmet ovog ugovora detaljno su opisani u Dodatku 1 ovog Ugovora.

Članak 3.

Najniža cijena i količina

3.1 Ovim ugovorom strane utvrđuju najniže cijene i količine proizvoda,

3.2 Proizvođač se obvezuje da će na ugovorenom području isporučivati asortiman proizvoda iz Dodatka 1, a Distributer se obvezuje da će kupovati minimalne količine i asortiman proizvoda prema specifikaciji u Dodatku 2 ovog Ugovora,

3.3 Cijena iz narudžbe za isporuku proizvoda ne smije biti niža od one utvrđene u Dodatku 1 ovog Ugovora. Proizvođač se obvezuje da će ugovorene količine i vrstu robe isporučivati Distributeru po najpovoljnijim uvjetima u pogledu cijene, uvjeta i načina plaćanja koji se utvrđuju pojedinim narudžbama,

3.4 Proizvođač i Distributer mogu semestralno pristupiti reviziji minimalnih uvjeta iz Dodatka 2.

Članak 4.

Teritorij

4.1 Proizvođač se obvezuje da neće prodavati proizvode iz ovog Ugovora na teritoriju Republike Hrvatske, osim na način definiran ovim Ugovorom

Članak 5.

Obveze Proizvođača

5.1 Proizvođač se obvezuje da će Distributeru redovito dostavljati proizvode za daljnju prodaju koje Distributer zatraži narudžbom, i to u roku od najviše __________ (upisati broj dana), a koje će isporučiti FCO __________ (upisati mjesto isporuke),

5.2 Proizvođač se obvezuje da neće prodavati Ugovorne proizvode drugim osobama na teritoriju definiranom u članku 4. ovog Ugovora,

5.3 Ugovorne strane su suglasne da će Proizvođač obavještavati Distributera o svim informacijama koje sazna o kupcima na ugovorenom teritoriju,

5.4 Distributer je suglasan da će mu Proizvođač dostavljati neobvezujuće prijedloge maloprodajnih cijena za proizvode,

5.5 Proizvođač se obvezuje da će Distributeru pomoći obrazovanjem i usavršavanjem njegovih zaposlenika o novim proizvodima i načinima prodaje, redovito jednom godišnje ili povremeno prilikom zapošljavanja novih radnika od strane Distributera,

5.6 Proizvođač se obvezuje da će za Distributera obavljati niže navedene poslove:

− obavljanje poslova istraživanja tržišta, marketinga i oglašavanja na tržištu,

− organiziranje promocijskih prodaja,

− obavljanje interne revizije poslovanja Distributera,

− informirati Distributera o najpovoljnijim dobavljačima potrošnog materijala i drugih roba i usluga koje Distributer redovito koristi u obavljanju svoje djelatnosti.

Članak 6.

Obveze Distributera

6.1 Distributer se obvezuje da će od Proizvođača mjesečno otkupljivati minimalne količine proizvoda kao što je navedeno u Dodatku 2 ovog Ugovora,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: