danas je 22.6.2024

Input:

Ugovor o darovanju – primjer poljoprivrednog zemljišta

1.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dugotrajna imovina se može nabavljati na više načina od kojih su najznačajniji nabavom od drugih kupnjom na tržištu, izradom u vlastitoj izvedbi, financijskim najmom, razmjenom za drugo sredstvo, donacijom od pravnih i fizičkih osoba, ulaganjem članova (pravnih ili fizičkih osoba) trgovačkih društava. U ovom članku posvetiti ćemo više pažnje donaciji, odnosno ugovoru o darovanju od pravnih i/ili fizičkih osoba i stjecanju dugotrajne materijalne imovine ulaganjem članova (pravnih ili fizičkih osoba) trgovačkih društava.

Ugovor o darovanju kojim se jedna strana tog ugovora obvezuje dati stvar ili imovinsko pravo drugoj strani tog ugovora i dalje je aktualna tema iz više razloga. Upravo kako bi se čitatelju dalo više informacija o navedenom ugovoru, temeljnim karakteristikama i elementima, u nastavku ćemo dati više informacija i pobliže pojasniti elemente ugovora i načine provođenja istog.

Ugovor o darovanju je jednostrano – obvezan prav­ni posao (što znači da je njegovim sklapanjem samo jedna strana (koja daruje) obvezna ispuniti svoju ob­vezu).

 

Zakonski okvir

Zakonom o obveznim odnosima definiran je ugovor o darovanju kao ugovor koji nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Taj je ugovor nominantan, besplatan i konsenzualan (što znači da je za njegov nastanak dovoljan sporazum stranaka o stvari i volji za darovanjem) pravni posao. Pojam ugovora o darovanju obuhvaća i oprost duga i isplatu duga uz dužnikovu suglasnost, ali ne obuhvaća odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se ob­veže na protučinidbu (primatelj dara nije ob­vezan ništa uzvratiti davatelju dara).

Ako se želi darovati samo buduća imovina, potreb­no je to izrijekom navesti u samom ugovoru. Ugovor o darovanju kojim se darovatelj obvezao na povremena davanja, ako iz ugovora ne proizlazi što drugo, prestaje smrću darovatelja.

Kad je riječ o predaji dara