Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Svrha i opravdanost projekta

9.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Svrha i opravdanost projekta

Sljedeća je stranica u obrascu se odnosi na Opće podatke o projektu. Naziv projekta se možda čini nevažnim, no jednako je važan kao i sami ciljevi. Dajte sebi vremena ili se konzultirajte s onima koji su izradili puno projekata. Naziv vašega projekta trebao bi biti kratak, jasan, zanimljiv i nedvosmislen. O nazivu projekta razmišljajte kao o mini-sažetku. Dobar je onaj naziv koji čitatelju omogućuje brzo dobiti predodžbu o ključnoj zamisli odnosno zamislima vašega projekta. Riječi koje ćete upotrijebiti u naslovu trebale bi jasno odražavati na što se stavlja naglasak u vašemu projektu. Najvažnije bi riječi trebale doći na prvo mjesto, a manje važne tek poslije njih. U naslovu upotrijebite samo jednu rečenicu. Ako je rečenica predugačka, pokušajte ukloniti neke riječi. Ako to nikako ne možete učiniti, pokušajte upotrijebiti dvodijelni naslov u kojemu su dijelovi odvojeni dvotočkom (ovome pribjegnite samo u krajnjem slučaju!). Nemojte da vam naslov izgleda kao sažetak cijeloga prijedloga!

Ostala pitanja u ovom obrascu su: Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga, Naziv prioriteta, Naziv investicijskog prioriteta, Naziv specifičnog cilja, Sažetak projekta, Opis projekta, Podaci o lokaciji projekta, Razina na kojoj se provodi projekt, Indeks razvijenosti, Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji.

Sažetak projekta je izuzetno važan i trebao bi omogućiti dobivanje predodžbe o projektu. Budite konkretni i koncizni. Nemojte ići u pojedinosti glede onih aspekata svoga projekta koji se kasnije u prijedlogu dodatno pojašnjavaju.

Nadalje, Svrha i opravdanost projekta propituje relevantnost vašeg projekta prema politikama i strategijama koje aktualno provodi država članica i Europska unije te ih se žele dotaknuti konkretno ovim natječajem. U općim crtama navedite probleme te analizirajte probleme i njihove međusobne odnose na svim razinama. Dakle, ovdje trebate sljedeće:

  • - Jasno utvrdite konkretne probleme koji će se rješavati kroz projekt.
  • - U kratkim crtama opišite ciljne skupine i krajnje korisnike.
  • - Pokažite zašto je prijedlog relevantan s obzirom na potrebe i općenita ograničenja ciljne zemlje/ciljnih zemalja ili regije/regija, a posebno ciljnih skupina/skupina krajnjih korisnika.
  • - Pokažite zašto je prijedlog relevantan s obzirom na ciljeve i prioritete te uvjete iz poziva na podnošenje prijedloga

Pitanja su kako slijedi: Svrha i opravdanost, Održivost rezultata, Održivost rezultata nakon završetka projekta, Metodologija uspostave projektnog tima, Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera), Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta, Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: