danas je 21.5.2024

Input:

Sustav izvršavanja proračuna i financijskog plana

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

5.1 IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA

Od datuma uvođenja eura 1. siječnja 2023. plaćanja u eurima izvršavat će se sukladno SEPA standardima za kreditne transfere (Single Euro Payments Area – jedinstveno područje plaćanja u eurima), u formatu datoteke pain.001 tj. zadavanjem pojedinačnih naloga direktno na račune krajnjih primatelja. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici i proračunski korisnici državnog proračuna koji ne posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, prilagođavaju se utvrđenom SEPA standardu u suradnji s pružateljem platnih usluga. Korisnici državnog proračuna koji posluju u sustavu državne riznice i preko jedinstvenog računa državnog proračuna prilagodbe SEPA standardu provode sukladno uputama državne riznice.

5.1.1 Izvršavanje bezgotovinskih nacionalnih platnih transakcija

S obzirom na to da će se sva kunska sredstva na transakcijskim računima kod banaka preračunati u euro na dan uvođenja eura, kod izvršavanja bezgotovinskih platnih transakcija neće biti razdoblja dvojnog optjecaja kao što je to slučaj kod izvršavanja gotovinskih platnih transakcija. Počevši od dana uvođenja eura izvršavanje bezgotovinskih platnih transakcija u cijelosti će se izvršavati u eurima.

Plaćanja na teret i u korist transakcijskog računa tj. nacionalne platne transakcije u eurima izvršavat će se na isti način kao što se i danas izvršavaju u hrvatskim kunama.

Potencijalno su moguće promjene vezane za izvršavanje platnih transakcija zbog najavljenih promjena u platnim sustavima (TARGET2-HR, EuroNKS) i/ili mogućeg uvođenja novog platnog sustava (NKSInst). Sve potencijalne promjene u izvršavanju nacionalnih platnih transakcija, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici, uključujući i proračunske korisnike državnog proračuna koji ne posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna, dogovaraju i