danas je 13.6.2024

Input:

Sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite - Članak 35.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.19 Sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite - Članak 35.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Osigurane osobe obvezne su sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite iz članka 19. stavaka 3. i 4., članka 20. stavka 5., članka 22. stavka 4. i članka 23. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Osigurana osoba troškove zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka plaća osobno prilikom korištenja zdravstvene zaštite, odnosno putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja, sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

(3) Sredstva ostvarena