Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sprječavanje sukoba interesa

25.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Osoba je predsjednik Hvatskog boćarskog saveza. Sada bi se npr. kandidirala na lokalnim izborima za gradonačelnika. Mora li zamrznuti svoje članstvo u boćarskom savezu kao predsjednik, za slučaj da postane gradonačelnik/načelnik ili ne treba s određene osnove?

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19), članak 3. stavak 1. točka 39. gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici su dužnosnici u smislu navedenog Zakona te su isti dužni postupati sukladno navedenom Zakonu.

Sukladno članku 14. stavak 1. i 2. istog Zakona:

(1) Dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.

(2) Iznimno, dužnosnici mogu biti članovi u najviše do dva upravna vijeća ustanova, odnosno nadzorna odbora izvanproračunskih fondova koji su od posebnog državnog interesa ili su od posebnog interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije određeno da je dužnosnik član upravnog vijeća ustanove, odnosno nadzornog odbora izvanproračunskog fonda po

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: