danas je 1.10.2023

Input:

Sporazumni raskid ugovora o radu

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.7 Sporazumni raskid ugovora o radu

Verlag Dashöfer


(Imer adnika) (U daljnjem tekstu: radnik)

Adresa, OIB

i

Naziv poslodavca

Adresa, OIB

(zastupano po direktoru....., u daljnjem tekstu Poslodavac)

sklopili su na temelju čl. 112. st. 1. t. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) (datum)

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O RADU

Članak 1.