danas je 1.10.2023

Input:

Slanje ovrhe - postupak

12.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Korisnik prema općini ima dug za komunalni doprinos, slali smo opomene, ali nije naplaćeno. Sada bismo željeli poslati ovrhu, prije se slalo korisniku rješenje o ovrsi i ako ne plati u roku od 8 dana onda smo