danas je 22.7.2024

Input:

Rok valjanosti ponude i jamstva

2.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

U dokumentaciji o nabavi naveli smo da rok valjanosti ponude ne smije biti kraći od 4 mjeseca od dana otvaranja ponuda, a otvaranje ponuda je bilo 28.02.2023. godine, dok rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.

Molimo za informaciju do kojeg datuma je valjana ponuda, odnosno do kojeg datuma je valjana bankarska