danas je 21.5.2024

Input:

Proračunsko planiranje za razdoblje 2023.-2025. godine

25.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku će se na sažeti način obraditi proračunsko planiranje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine.

Odredbe novog Zakona o proračunu (koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine) za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova primjenjivati će se za proračunsko razdoblje 2023.-2025. godine.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika, te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Prema tome, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. To je novina u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru. Ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. Shodno tome, kod izrade proračuna, financijskih planova i drugih