danas je 27.9.2023

Pravilnik o gospodarenju otpadom

2.10.2020, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Odluka o komunalnom redu - primjer Odluke

18.7.2022, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Odluka o općinskim porezima Općine TučepiJamstvo

30.12.2022, Izvor: Narodne novine

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

26.1.2022, Marijana Matić, dipl.ing, Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Opcine.hr profi | Općine.hr profi plus

Promjene koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukamaJamstvo

26.1.2023, Alan Vajda, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: