danas je 27.9.2023

Input:

Procjena vrijednosti nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

23.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U drugom dijelu članka obradit će se ukratko procjena vrijednosti nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonska osnova

Na početku ćemo prvo definirati što se smatra nekretninom. Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, nekretninom se smatraju čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno.

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (u nastavku teksta: Zakon). Naime, Zakon se isključivo bavi tržišnom vrijednosti nekretnina koja se procjenjuje pomoću tri metode i sedam postupaka, a propisan je i način na koji se prikupljaju podatci koje procjenitelji dobiju primjenjujući propisanu metodologiju, te potom evaluiraju i dalje koriste. Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci i stalni sudski procjenitelji.

Sadržaj i namjena procjembenog elaborata

Procjembeni elaborat definiran je Zakonom kao dokument kojim se procjena vrijednosti nekretnina jasno i transparentno prezentira u pisanom obliku. Obuhvaća nalaz i mišljenje stalnoga sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnoga sudskog procjenitelja. Svaki odabir parametara korištenih u procjeni vrijednosti nekretnina obvezno se obrazlaže u procjembenom elaboratu. Prema tome, procjenitelj niti u jednom dijelu procjembenog elaborata ne smije uključivati neargumentirane podatke, parametre i nezakonite koeficijente. Dopuštena je uporaba samo podataka i drugih parametara, koeficijenata koji su javno objavljeni iz povjerljivih izvora (propisi, znanstveni i stručni članci i sl.) ili računski izvedeni iz tržišnih podataka, uz nužnu argumentaciju.

Procjembeni elaborat je vjerodostojna isprava za donošenje odluka u upravnim i sudskim