Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude

9.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

16.3 Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Jedno od važnih pitanja tijekom postupka javne nabave je pitanje vezano uz dostavu jamstva za ozbiljnost ponude. Isto se reflektira i na postupanje naručitelja i ponuditelja vezano uz predmetno jamstvo.

Članak 214. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi predviđa traženje jamstva za ozbiljnost ponude u postupcima javne nabave. Takvo jamstvo je pak valjano jedino ako je u izvorniku dostavljeno naručitelju.

Kako je preporuka svima, i naručiteljima i ponuditeljima, da ostvaruju što manje fizičkih kontakata, pa i putem raznoraznih predmeta, tako i naručitelji imaju mogućnost u postupcima javne nabave NE zahtijevati dostavu jamstva.

Naime, kako je zakonodavac isto odredio kao mogućnost, a ne kao obvezu, naručitelji mogu u svojim dokumentacijama o nabavi predvidjeti da ponuditelji ne moraju dostavljati navedeno jamstvo, ukoliko tako žele, osim ako ne smatraju da im je to nužno potrebno.

Ukoliko pak smatraju da im je jako bitno zahtijevati jamstvo, imaju mogućnost Dokumentacijom o nabavi propisati jamstvo za ozbiljnost ponude i u manjim iznosima, a kako bi ponuditeljima bilo lakše uplatiti jamstvo kao polog.

Takvim postupanjem se smanjuje i rizik prenošenja virusa COVID-19.

Nadalje, podsjećamo i na preporuku koju je 07. travnja 2020. godine objavila Uprava za politiku javne nabave nabavu, sljedećeg sadržaja:

„S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo), zaprimilo je brojne upite dionika u sustavu javne nabave, naručitelja i ponuditelja, koji se odnose na probleme ponuditelja u vezi s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave, kada je sredstvo jamstva garancija banke, zadužnica, bjanko zadužnica i sl.

Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude imaju prvenstveno strani ponuditelji (ograničenje odnosno zabrana prekograničnih putovanja) ali također i domaći ponuditelji (ograničenje odnosno zabrana putovanja izvan mjesta prebivališta; ukidanje međugradskog prijevoza; ukidanje gradskog javnog prijevoza, osim za osobe s posebnom propusnicom nadležnih tijela; problemi s organiziranjem dostave putem kurira, i sl.).

U vezi s navedenom problematikom Ministarstvo iznosi sljedeće preporuke:

1.) Jamstvo za ozbiljnost ponude je jedno od jamstava koje naručitelj, sukladno člancima 214. do 217. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje: ZJN

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: