danas je 22.7.2024

Input:

Priprema postupka

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.8 Priprema postupka

Marijana Šperanda, dipl. oec.

Značajnu novinu zakon donosi nalažući javnom naručitelju da provodi opsežnu analizu, odnosno istraživanje tržišta, u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planiranim nabavama, pri tome vodeći računa o transparentnosti i zabrani diskriminacije te na način koji ne narušava tržišno natjecanje. Tako je javni naručitelj, prije pokretanja postupka nabave velike vrijednosti, obvezan na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima staviti tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, u trajanju ne kraćem od 5 dana. Drugim riječima, naručitelj će biti obvezan na vlastitim internetskim stranicama objaviti nacrt dokumentacije o nabavi. Nakon savjetovanja obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata i objaviti ga na internetskim stranicama.

Što se tiče sektorskih naručitelja, i oni imaju obvezu, ali na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta, na raspolaganje staviti tehničke specifikacije koje redovito koristi za svoje ugovore, ili tehničke specifikacije koje namjerava koristiti, i to za ugovore za koje se periodična