danas je 21.5.2024

Primjer Zapisnika sa sjednice općinskog vijeća

11.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: