danas je 27.9.2023

Primjer Zapisnika sa sjednice općinskog vijećaJamstvo

11.1.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: