Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer rješenja za grobno mjesto

20.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.01 Uvod

Ivana Lukić

2019.01.1 Članak

Ivana Lukić

2019.01.1.1 Primjer rješenja za grobno mjesto

Nives Baškiera, mag.iur

Naziv tijela jedinice lokalne samouprave ili društva kojem je povjereno upravljanje grobljima koje rješenje donosi

Na temelju članka 13. stavak 1 Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) i čl. ---. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti/ili Odluke o grobljima (Službeni vjesnik ____ u kojem je odluka objavljena broj____), naziv društva/JLS, u predmetu dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme, donosi

R J E Š E NJ E

1.Ime_______________________________ ( OIB ______________ ) dodjeljuje se na neodređeno vrijeme grobnica na groblju u _______ na polju ______, broj _____ površine m2 

2. Naknada za dodjelu grobnica na neodređeno vrijeme iznosi --- kuna, te je istu podnositelj zahtjeva dužan platiti u roku 15 dana od dana konačnosti ovog Rješenja na žiro-račun ---d.d., HR ---, ime banke.

3. Za korištenje grobnog mjesta korisnik, odnosno njegov nasljednik, dužan je plaćati godišnju grobnu naknadu za održavanje groblja, prema odobrenom cjeniku Uprave groblja.

4. Uprava groblja provest će po pravomoćnosti ovog Rješenja upis podataka iz točke 1. ovog Rješenja u grobni

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: