Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer rješenja o postupanju komunalnog redara

21.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.01.1.4 Primjer rješenja o postupanju komunalnog redara

Tomislava Furčić, dipl.iur

Napomena: u nastavku se nalazi ogledni primjerak Rješenja o postupanju komunalnog redara koji je nužno potrebno prilagoditi specifičnostima svakog pojedinog slučaja. Radi se oglednom primjerku, te se isti ni u kojem slučaju ne može koristiti kao konačni.

++++++++++++++++++++++

GRAD/OPĆINA ______________

Upravni odjel _____________

Komunalni redar

Klasa:______________

Ur. broj:_________________

Mjesto, datum: ______________

Komunalni redar Upravnog odjela za _____________________ rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu uklanjanja ruševine zgrade na k.č.br. ________, zk.ul.br. ________, k.o. __________ u ____________, ulica _______________ vlasnika ____________, ________________, OIB: _______________ na temelju članka 49. stavak 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se vlasniku ______________, _____________, OIB: _______________ da u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka ovog rješenja ukloni ruševnu zgradu, koja se nalazi na k.č.br. ________, zk.ul.br. ________, k.o. __________ u ____________, ulica _______________, te da građevinsku česticu, odnosno zemljište na kojemu se nalazila zgrada dovede u uredno stanje.

2. Izvršenje rješenja o uklanjanju provesti će se na odgovornost i trošak izvršenika ako izvršenik ne postupi u skladu s točkom 1. ovog Rješenja.

3. Izvršenje rješenja o uklanjanju izvršiti će se putem treće osobe, odnosno putem ugovornog izvođača Grada/Općine.

OBRAZLOŽENJE

Komunalni redar, po službenoj dužnosti, očevidom dana 01.10.2019. utvrdio je da se na k.č.br. ________, zk.ul.br. ________, k.o. __________ u ____________, ulica _______________ nalazi ruševna zgrada, urušenih zidova i krova. Zgrada je zbog oštećenja i nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za za uporabu sukladno svojoj namjeni. Prema stanju zgrade vidljivo je da se ista ne koristi najmanje pet godina.

Uvidom u zemljišno knjižni izvadak za k.č.br. ________, zk.ul.br. ________, k.o. __________ utvrđeno je da je vlasnik zgrade _____________, _______________, OIB: ______________.

Uvidom u podatke Državne geodetske uprave utvrđeno je da zgrada izgrađena na k.č.br. ______, k.o. _______ nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, da se ne nalazi u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, te da se ne nalazi na arheološkom nalazištu.

Utvrđuje se da je sukladno odredbi članka 52. stavak 4. Zakona o građevinskoj inspekciji zgrada izgrađena na k.č.br. ________, zk.ul.br. ________, k.o. __________ u ____________, ulica _______________ ruševina zgrade jer je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: