danas je 22.7.2024

Input:

Prilagodbe informatičkih sustava

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države (https://euro.hnb.hr/)

5.2.1 Prilagodba aplikacije za preuzimanje izvoda s transakcijskog računa

Izvodi s transakcijskih računa preuzimaju se i knjiže dnevno za prethodni radni dan. Prema sada dostupnim informacijama, format izvoda s transakcijskih računa ne bi se trebao mijenjati. Prvi radni dan u 2023. zaprimit će se izvod zadnjeg radnog dana 2022. godine i bit će u kunama. Transakcije evidentirane na transakcijskom računu prvog radnog dana u 2023. bit će u eurima.

Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju u sustavu državne riznice i putem jedinstvenog računa državnog proračuna, na dosadašnji će način preuzeti „separat izvatka“ s jedinstvenog računa državnog proračuna o ostvarenim prihodima, primicima i ostalim priljevima iz njihove nadležnosti, a za koje su FINA-i dali zahtjev za analitičkim izvještavanjem.

5.2.2 Ulazni računi - Servis eRačun za državu

Od 1. srpnja 2019. u primjeni je članak 7. Zakona o elektroničkom izdavanja računa u javnoj nabavi.[1] kojim se propisuje da su izdavatelji elektroničkih računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. Nadalje, spomenuti Zakon primjenjuje se na javne i sektorske naručitelje kao obveznike javne nabave, izdavatelje elektroničkih računa u postupcima javne nabave te informacijske posrednike koji pružaju usluge razmjene elektroničkih računa i pratećih isprava u postupcima javne nabave. Zakonom o javnoj nabavi.[2]

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja definirani su javni naručitelji na koje se odnosi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. U Republici Hrvatskoj u potpunosti je implementirana Europska norma EN16931 za izdavanje računa u javnoj nabavi. Temeljem Direktive 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisano je da svi obveznici javne nabave moraju moći zaprimiti elektroničke račune u propisanim standardima navedenim u europskoj normi dok se prilikom slanja računa obveznicima javne nabave preporuča korištenje propisanog standarda.

Obveznici javne nabave zaprimaju račune u elektroničkom formatu preko centralne platforme eRačun za državu.

Uvođenjem eura format elektroničkog računa neće se mijenjati osim sadržaja polja u kojima je oznaka valute. Računi za razdoblje zaključno s 31.