danas je 1.10.2023

Input:

Prijenos vlasništva sa trgovačkog društva na općinu

8.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imam pitanje u vezi prijenosa vlasništva sa trgovačkog društva na općinu. Općina je stopostotni vlasnik našeg komunalnog društva i nije u sustavu PDV-a. Naime, općina u kojoj se nalazimo ima naselje preko rijeke Drave te je osiguran prijevoz skelama do tog naselja. Skele su bile u vlasništvu općine, ali su odlukom iz 1995. godine prebačene na trgovačko društvo Komunalno Pitomača d.o.o. Tako su i upisane u dugotrajnu imovinu društva i amortizirane kao