danas je 22.7.2024

Input:

Prijelazne i završne odredbe ZOMO

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

18.1 Prijelazne i završne odredbe ZOMO

Vesna Dejanović, dipl. oec.

Članak 8.

Korisnicima prijevremene starosne mirovine ostvarene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019., sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15.,120/16., 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.), Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ponovno odrediti prijevremenu starosnu mirovinu prema ovome Zakonu, bez donošenja rješenja.

Komentar:

Kako korisnici prijevremene starosne mirovine ostvarene u 2019. godini pod nepovoljnijim uvjetima ne bi bili oštećeni od stupanja na snagu ovih izmjena kojima su propisani povoljniji uvjeti, od 1. siječnja 2020. će im se po službenoj dužnosti odrediti nova, povoljnija svota mirovine.

Članak 9.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava