danas je 1.10.2023

Input:

Prijelazne i završne odredbe