danas je 22.6.2024

Input:

Pravo na zdravstvenu zaštitu - Članak 19.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.3 Pravo na zdravstvenu zaštitu - Članak 19.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 18. ovoga Zakona osigurava se pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe.

(2) Osiguranim osobama u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 18. ovoga Zakona Zavod osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za:

 1. cjelokupnu zdravstvenu zaštitu djece do navršene 18. godine života, osiguranih osoba iz članka 12. stavaka 2. i 3. te članka 15. ovoga Zakona,
 2. preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata,
 3. preventivnu zdravstvenu zaštitu žena,
 4. zdravstvenu zaštitu žena u vezi s praćenjem trudnoće i poroda,
 5. zdravstvenu zaštitu u vezi s medicinski potpomognutom oplodnjom, sukladno posebnom zakonu,
 6. preventivnu zdravstvenu zaštitu osoba starijih od 65 godina života,
 7. preventivnu zdravstvenu zaštitu osoba s invaliditetom iz registra osoba s invaliditetom utvrđenog posebnim propisom,
 8. cjelokupnu zdravstvenu zaštitu u vezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja,
 9. obvezno cijepljenje, imunoprofilaksu i kemoprofilaksu,
 10. cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti,
 11. cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti,