danas je 21.5.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 53.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.18 Pravo na naknadu plaće - Članak 53.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Osiguranik nema pravo na naknadu plaće ako:

 1. je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost,
 2. ne izvijesti izabranog doktora da je obolio u roku od tri dana od dana početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio,
 3. namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje za rad,
 4. za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi, odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni radovi i sl.),
 5. se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled izabranog doktora, odnosno doktora kontrolora Zavoda ili tijela Zavoda ovlaštenog za kontrolu privremene nesposobnosti,
 6. izabrani doktor, doktor kontrolor ili tijelo Zavoda ovlašteno za kontrolu privremene nesposobnosti utvrde da se ne pridržava uputa za liječenje, odnosno bez suglasnosti izabranog doktora otputuje iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta ili zlorabi privremenu nesposobnost na neki drugi način.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka osiguranik nema pravo na naknadu plaće od dana nastanka tih slučajeva do dana njihova prestanka, odnosno prestanka posljedica njima uzrokovanih.


U pravilu će za vrijeme privremene nesposobnosti za rad osiguranik ostvariti pravo na naknadu plaće i to na teret sredstava poslodavca, HZZO-a ili državnog proračuna.

No, u određenim slučajevima, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da osiguranik nema pravo na naknadu plaće i to ako:

 • je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost za rad,

 • ne izvijesti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite da je obolio u roku od tri dana nakon početka bolesti, odnosno u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućio,

 • namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje,

 • za vrijeme privremene nesposobnosti za rad radi, odnosno obavlja poslove osnovom kojih je obvezno zdravstveno osiguran, obavlja ugovorene poslove temeljem ugovora o djelu te bilo koje druge poslove (npr. poljoprivredni radovi i sl.),

 • se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled izabranog doktora odnosno doktora kontrolora HZZO-a ili tijela HZZO-a ovlaštenog za kontrolu privremene nesposobnosti,

 • izabrani doktor doktor