danas je 22.6.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 50.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.15 Pravo na naknadu plaće - Članak 50.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa.


Podcrtani tekst odnosi se na obrtnike!

Kada se radi o osobama koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti ili osobama koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobama koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurane po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu, u slučaju kada su ispunili uvjete za