danas je 22.7.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 50.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.15 Pravo na naknadu plaće - Članak 50.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Osiguranik koji je navršio 70 godina života i 15 godina mirovinskog staža na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobnosti, već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa.


Ovom odredbom zakona povećana je dobna granica za ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti na teret sredstava HZZO-a odnosno državnog proračuna (sa 65 na 70 godina) uz uvjet navršenih 15 godina mirovinskog staža na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada.

I u ovom slučaju se osnovica za naknadu plaće utvrđuje osnovom plaća isplaćenih u propisanom šestomjesečnom razdoblju koje je prethodilo mjesecu utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad.

Podcrtani tekst odnosi se na obrtnike!

Kada se radi o osobama koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti ili osobama koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja