danas je 28.9.2023

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 40.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.5 Pravo na naknadu plaće - Članak 40.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Naknadu plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz članka 39. točaka 1. i 2. ovoga Zakona isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava:

  1. pravna ili fizička osoba – poslodavac za prva 42 dana privremene nesposobnosti za rad, kao i za sve vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u trećoj državi na koji ga je uputila pravna ili fizička osoba ili je sam zaposlen u trećoj državi.
  2. pravna osoba za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno pravna