danas je 22.6.2024

Input:

Pravo na naknadu plaće - Članak 39.

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.4 Pravo na naknadu plaće - Članak 39.

dipl. iur. Morana Krušarovski


Pravo na naknadu plaće pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, odnosno drugih okolnosti utvrđenih ovim Zakonom, ako je:

  1. privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno ako je radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješten u zdravstvenu ustanovu,
  2. privremeno spriječen obavljati rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
  3. izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, odnosno privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe Zavoda,
  4. određen za pratitelja osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu Zavoda izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe koja se upućuje,
  5. određen da njeguje oboljelog člana uže obitelji (dijete i supružnika) uz uvjete propisane ovim Zakonom,
  6. privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom,
  7. privremeno spriječen za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena, sukladno propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama,
  8. privremeno nesposoban za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta,
  9. privremeno nesposoban za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
  10. privremeno nesposoban za rad zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.


Navedena odredba Zakona propisuje što može biti uzrok privremene nesposobnosti za rad. Ovisno o uzroku privremene nesposobnosti za rad, u određenim slučajevima ovisi visina naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (100% od osnovice, 70% itd.).


Na tiskanici Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad