danas je 1.10.2023

Input:

Pravo na jubilarnu nagradu službenika općine?

11.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Član sam sindikata i nemamo kolektivni ugovor jer ga načelnik nije potpisao, a isti je istekao 2021. godine. U pravilniku JUO-a nemamo nešto tako razrađeno. Na koji način i imam li uopće pravo, s obzirom na nepostojanje kolektivnog ugovora sa kojim je zajamčena isplata jubilarne nagrade, na isplatu jubilarne nagrade povodom 20. godina staža kao lokalni službenik općine?

Odgovor:

Kolektivni ugovori su pisani sporazumi između radnika, koje predstavljaju sindikati, i jednog ili više poslodavaca, kojim se reguliraju različita pitanja iz područja radnih odnosa.

Dakle, kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

S obzirom da kolektivni ugovori imaju pravnu snagu, isti predstavljaju izvor prava.

Ukratko, kolektivnim ugovorima