danas je 1.10.2023

Input:

Pravo državnih službenika na novčanu pomoć

1.12.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Državni službenici i namještenici pravo na novčanu pomoć koja je ugovorena kolektivnim ugovorima većinom ostvaruju na jednokratnoj osnovi i to u slučaju nepredviđenih događaja, a u svrhu podmirenja izvanrednih financijskih izdataka. U nastavku teksta bazirati ćemo se na prava na novčanu pomoć koju državni službenici i namještenici ostvaruju temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.[1]

Naime, državni službenici (u nastavku teksta: službenik) i namještenici ostvaruju pravo na sljedeće novčane pomoći: otpremninu, pomoć u slučaju smrtnog slučaja, pomoć djeci službenika i namještenika, a koji je izgubio život za vrijeme službe, odnosno rada, pomoć kod bolovanja, nastanka teške invalidnosti te pomoć radi pokrića troškova liječenja i nabave medicinskih pomagala i lijekova.

Pravo na otpremninu

Službenici  i namještenici ostvaruju pravo na otpremninu, kao vrstu novčane pomoći prilikom odlaska u mirovinu, a koja od 1. siječnja 2020. godine iznosi dvije osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koje će biti važeće na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu. (osnovica za izračun plaća zaposlenih u državnoj službi od 1.