danas je 1.10.2023

Input:

Pravni aspekti ovrhe i ovršnog postupka (provedba ovrhe u perspektivi JLS)

27.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ovršni postupak je kao postupak prisilne naplate koji je reguliran Ovršnim zakonom. Ovršni postupak kao takav je vrsta pravnog postupka po kojemu nadležna tijela provode prisilno ostvarenje novčanih ili nenovčanih tražbina na temelju vjerodostojnih isprava i na temelju ovršnih isprava. Također unutar ovršnog postupka  provodi se postupak osiguranja tražbina tzv. Postupak osiguranja. Svrha odnosno bit ovršnog postupka je namirenje tražbine vjerovnika koji u ovršnom postupku ima status ovrhovoditelja, u odnosu prema dužniku odnosno ovršeniku.

Ovršni postupak pokreće se podnošenjem prijedloga za ovrhu od strane ovrhovoditelja temeljem vjerodostojne ili temeljem ovršne isprave nadležnom tijelu, a to je sud. Sukladno odredbama ovršnog zakona, uspostavljen je sustav elektroničke komunikacije te sustav aplikacije za ovršni postupak temeljem vjerodostojne isprave tzv. sustav e-ovrhe. Ovršni prijedlog se podnosi nadležnom  sudu koji po zaprimanju prijedloga za ovrhu automatski povjerava ovršni predmet u rad javnim bilježnicima koji djeluju u ovršnom postupku kao povjerenici suda. Ovršni predmeti, javnim bilježnicima se dodjeljuju ravnomjerno  prema abecednom redu njihovih prezimena i prema pravilima o službenom području i sjedištu javnog bilježnika. Kada se pokreće ovršni postupak temeljem ovršne isprave, takav prijedlog se podnosi nadležnom sudu koji potom rješava taj ovršni predmet bez sudioništva javnih bilježnika.

Potrebno je naglasiti da postoji jedna iznimka od