Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravila za projektne natječaje

13.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.13 Pravila za projektne natječaje

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Projektni natječaj, otvoreni ili ograničeni, je postupak koji omogućava naručitelju stjecanje, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, plana ili projekta, kojeg je odabrao ocjenjivački sud nakon provedenog natjecanja sa ili bez dodjele nagrada.

Člancima 327. do 331. utvrđuju se opća pravila provedbe za:

  1. projektne natječaje organizirane kao dio postupka koji prethodi postupku dodjele ugovora o javnim uslugama i
  2. projektne natječaje s nagradama ili isplatama sudionicima.

U slučajevima iz točke 1., procijenjena vrijednost nabave temelji se na procijenjenoj vrijednosti nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, uključujući moguće nagrade ili isplate sudionicima.

U slučajevima iz točke 2., procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga koji bi se poslije mogao sklopiti na temelju članka 133. stavka 1. točke 1. Zakona (Javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga ako predmetni ugovor slijedi projektni natječaj proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona i dodjeljuje se, u skladu s pravilima predviđenima u projektnom natječaju, pobjedniku ili jednom od pobjednika toga natječaja; u potonjem slučaju svi se pobjednici pozivaju na pregovaranje), ako je javni naručitelj naveo svoju namjeru da dodijeli takav ugovor u obavijesti o projektnom natječaju.

Naručitelj koji namjerava provesti projektni natječaj obvezan je obavijest o projektnom natječaju, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela E Zakona, poslati na objavu, u skladu s člancima 243. – 245. Zakona. Javni naručitelj koji namjerava naknadno dodijeliti ugovor o javnoj nabavi usluge na temelju članka 133. stavka 1. točke 1. Zakona obvezan je to navesti u obavijesti o projektnom natječaju. Naručitelj koji je proveo projektni natječaj obvezan je poslati obavijest o rezultatima projektnog natječaja, koja sadržava podatke iz Priloga V. dijela F Zakona, na objavu, u skladu s člancima 243. – 245. Zakona, u roku od 30 dana od zaključenja projektnog natječaja te mora biti u mogućnosti dokazati datum slanja objave. U obavijesti naručitelj nije obvezan navesti određene podatke o rezultatima natječaja ako bi njihovo otkrivanje ometalo provedbu zakona, bilo protivno javnom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: