danas je 3.3.2024

Input:

Povećanje osnovice plaće u državnim i javnim službama

28.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nakon dugotrajnih i teških pregovora reprezentativnih sindikata i Vlade Republike Hrvatske napokon je postignut dogovor oko povećanja osnovice plaće u državnim i javnim službama, na obostrano zadovoljstvo.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o povećanju osnovice plaće u državnim i javnim službama.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj. 56/22; u nastavku teksta: Temeljni kolektivni ugovor), kojim su uređena prava i obveze po osnovi rada i iz rada zaposlenih u javnim službama i ugovorena materijalna prava, druge naknade i osnovica za izračun plaća, sklopljen je 6. svibnja 2022. godine na određeno vrijeme od četiri godine.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN, br. 56/22; u nastavku teksta: Kolektivni ugovor), kojim su uređena prava i obveze po osnovi rada i iz rada državnih službenika i namještenika i ugovorena materijalna prava, druge naknade i osnovica za izračun plaća, sklopljen je 6. svibnja 2022. godine na određeno vrijeme od četiri godine.

Člankom 49. stavkom 8. Temeljnog kolektivnog ugovora, ugovoreno je da će ugovorne strane pregovarati o visini osnovice za svaku sljedeću kalendarsku godinu prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu. Prema stavku 9. istoga članka ugovorne strane su se obvezale do kraja rujna