Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Povećanje osnovice plaće u državnim i javnim službama

28.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Nakon dugotrajnih i teških pregovora reprezentativnih sindikata i Vlade Republike Hrvatske napokon je postignut dogovor oko povećanja osnovice plaće u državnim i javnim službama, na obostrano zadovoljstvo.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o povećanju osnovice plaće u državnim i javnim službama.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj. 56/22; u nastavku teksta: Temeljni kolektivni ugovor), kojim su uređena prava i obveze po osnovi rada i iz rada zaposlenih u javnim službama i ugovorena materijalna prava, druge naknade i osnovica za izračun plaća, sklopljen je 6. svibnja 2022. godine na određeno vrijeme od četiri godine.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN, br. 56/22; u nastavku teksta: Kolektivni ugovor), kojim su uređena prava i obveze po osnovi rada i iz rada državnih službenika i namještenika i ugovorena materijalna prava, druge naknade i osnovica za izračun plaća, sklopljen je 6. svibnja 2022. godine na određeno vrijeme od četiri godine.

Člankom 49. stavkom 8. Temeljnog kolektivnog ugovora, ugovoreno je da će ugovorne strane pregovarati o visini osnovice za svaku sljedeću kalendarsku godinu prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu. Prema stavku 9. istoga članka ugovorne strane su se obvezale do

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: