Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupanje sa neevidetiranom imovinom u jedinicama lokalne samouprave

17.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

U članku se skreće pozornost na obvezu jedinica lokalne samouprave, kao i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika, vezano uz postupanje sa neevidentiranom imovinom, temeljem obvezujuće Upute Ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske iz 2018. godine. Državni ured za reviziju je također u Objedinjenom izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske iz prosinca 2021. godine (www.revizija.hr), skrenuo pozornost na obvezu vođenja analitičke knjigovodstvene evidencije komunalne infrastrukture i druge dugotrajne nefinancijske imovine. Dani su nalozi i preporuke  vezani uz obvezu procjene vrijednosti neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine te evidentiranja u poslovnim knjigama, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Uputom o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Navedenom Uputom (www.mfin.hr), obveznici provedbe interne procjene imovine u vlasništvu i/ili one koja im je dana na korištenje, a koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, postaju i jedinice lokalne samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. U Uputi se navodi da u ovoj fazi procesa evidentiranja državne imovine, proračunski i izvanproračunski korisnici,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: