danas je 22.7.2024

Input:

Postupak pregleda i ocjene ponuda, rangiranje ponuda

1.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

12.3.5 Postupak pregleda i ocjene ponuda, rangiranje ponuda

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Nakon otvaranja naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude temeljem uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik. Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke.

Naručitelj, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava:

1. dostavu i valjanost jamstva (napomena: novija rješenja