danas je 22.7.2024

Input:

Postupak pregleda i ocjene ponuda, čl. 291.

1.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.12 Postupak pregleda i ocjene ponuda, čl. 291.

Marijana Šperanda, dipl.oec.

Zakon definira način i tijek pregleda i ocjene ponuda. Tako naručitelj, u pravilu, sljedećim redoslijedom provjerava:

  1. je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, te je li dostavljeno jamstvo valjano
  2. odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta
  3. ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta te, ako je primjenjivo,