danas je 28.9.2023

Input:

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLS prema odredbama novog Zakona o proračunu

18.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Novim Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine propisan je novi sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika . Također je uvedena obveza izrade izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Propisan je i sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika što prethodnim Zakonom o proračunu nije bilo propisano.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

  • opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje, s time da se prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju