danas je 22.7.2024

Input:

Podsjetnik: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

8.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izjava o fiskalnoj odgovornosti (nadalje: Izjava) je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (nadalje: JLPRS) i čelnik JLPRS te predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više JLPRS, čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više JLPRS utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje