danas je 22.7.2024

Input:

Pitanje nerazvrstanih cesta na prostoru jedinica lokalne samouprave

18.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje nerazvrstanih cesta, posebno u kontekstu financiranja istih jedno je od ključnih pitanja koja su u fokusu jedinica lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste su ceste koje su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a jedinice lokalne samouprave su odgovorne za održavanje, popravak te financiranje takve kategorije cesta. Zakon o cestama u članku 2. definira nerazvrstane ceste kao ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima , a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovog Zakona. Sukladno članku 1.. Zakona o cestama , nerazvrstanu cestu čine cestovna građevina, nogostup, biciklističke staze  te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu, građevna čestica  odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina , površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema projektu  ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima  zatim zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban  za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, prometna signalizacija te javna rasvjeta i oprema ceste.

Kada govorimo o kontekstu pravnog uređenja