danas je 1.10.2023

Input:

Pitanje broja zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave - sustav uređenja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

6.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje broja zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave jedna je od tema koja zahtijeva konciznu i temeljitu raspravu. O navedenoj temi se već duže vrijeme vode rasprave koje vrlo često na paušalan način pristupaju ovoj tematici. Kada govorimo o broju zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave, moramo uzeti u obzir različitosti i financijske potencijale svake jedinice lokalne samouprave. Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave od kraja 2019. godine u jedinicama lokalne samouprave je bilo zaposleno 8.830 zaposlenika, od toga 5.963 zaposlenih u gradovima i 2.867 zaposlenika u općinama. U ovaj broj nije uključen broj zaposlenika u Gradu Zagrebu. Na području Zagrebačke županije koja obuhvaća 35 jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave  bilo je zaposleno 740 ljudi, od čega je u Županiji bilo zaposleno 143 zaposlenika. Potrebno je naglasiti da je u jednoj općini evidentiran samo jedan zaposlenik.  Za ostale županije broj zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave donosimo u nastavku:

Krapinsko-zagorska županija: 33 jedinice lokalne samouprave sa zaposlenih 300 zaposlenika, u samoj županiji zaposleno je 75 ljudi;

Sisačko-moslavačka županija-20 jedinica lokalne samouprave sa 485 zaposlenika, u samoj županiji je zaposleno 100 ljudi;

Karlovačka županija- 23 jedinice lokalne samouprave sa 375 zaposlenih, u samoj županiji 75 zaposlenika;

Ličko-senjska županija-13 jedinice lokalne samouprave sa 274 zaposlenika, u samoj županiji 67