danas je 22.6.2024

Input:

Opremanje kompostane - EU projekt

23.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Društvo provodi projekt koji je sufinanciran EU sredstvima, a riječ je o izgradnji i opremanju kompostane. Izvođač koji radi na izgradnji primjenjuje PPO, no uslijedilo je pitanje što je sa izvođačem sa kojim je unutar projekta sklopljen Ugovor o opremanju kompostane, koji obuhvaća sljedeće:

- doprema i montaža rešetki i ograde bazena te tehnološkog i laboratorijsko/skladišnog kontejnera sa pripadajućim namještajem te laboratorijskom i aerobnom opremom;

- doprema i montaža opreme i strojeva,

- Bio-shreder,

- Uređaj za usitnjavanje drva,

- Stroj za prevrtanje komposta,

- Roto sito,

- Stroj za pročišćavanje komposta,

- Mobilna naftna pumpa,

- Otvoreni komunalni kontejner 5m3,

- Radni stroj,

- Viličar,

- Dozator za pakiranje,

- Glavni razvodni elektro ormar (RO1).

Izvedba