danas je 1.10.2023

Input:

Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine

27.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljem članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20) i članka ____. Statuta Općine ________ (___________), Općinsko vijeće Općine ___________

na sjednici održanoj dana ____________ donijelo je slijedeću

 

O D L U K U

o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine ____________

  1. UVODNE ODREDBE I UVJETI

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom se određuju uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje, načini na koje je dopušteno obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje, naknada za obavljanje pokretne prodaje i mjesta na kojima je dopušteno vršiti pokretnu prodaju, sve na području Općine ___________ (dalje: „Općina“).

 

Članak 2.

 

Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke razumijeva se prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a koja su opremljena za prodaju na malo određenih grupa proizvoda.

Pokretnom prodajom smatra se svako zaustavljanje u svrhu prodaje robe na malo iz opremljenog vozila za prodaju robe u naseljima na području Općine.

 

Članak 3.

 

Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisano ovom Odlukom odnose se na administrativno područje Općine, a uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači propisani su ovom Odlukom, te se utvrđuju svakom prodavaču koji podnese zahtjev na temelju ove Odluke pojedinačnim rješenjem.

 

Rješenje za obavljanje pokretne prodaje na području Općine iz prethodnog stavka ovoga članka donosi Općinski načelnik.

 

Članak 4.

 

Rješenje iz članka 3. stavak 2. ove Odluke sadrži slijedeće elemente:

  1. a) naziv, adresu i OIB pravne ili