danas je 22.7.2024

Input:

Odluka o prestanku ugovora o radu zbog smrti radnika

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.5 Odluka o prestanku ugovora o radu zbog smrti radnika

Verlag Dashöfer

Naziv poslodavca

Adresa, OIB


Na temelju čl. .... Pravilnika o radu/ Kolektivnog ugovora i čl. 112. st. 1. t.1. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, donijela je

ODLUKU

o prestanku ugovora o radu zbog smrti radnika

1. Utvrđuje se da radniku (ime radnika), koji obavlja poslove radnog